VEJLEDNINGER


Slået tand, blivende tænder

TANDEN SLÅET UD:
Søg tandlæge eller skadestue hurtigst muligt. Jo hurtigere tanden kommer på plads igen, jo bedre er prognosen. Hvis der er jord eller lign. på den udslåede tand skylles den forsigtigt under rindende koldt vand. Hold på kronen - roden må ikke berøres. Hvis det er muligt, sættes tanden på plads i tandhullet igen med et ganske let fingertryk. Hvis det ikke er muligt at placere tanden i tandhullet igen, bør den opbevares i munden (kinden).
Hvis det ikke er muligt at opbevare tanden i munden (fx fordi tilskadekommende er bevistløs eller hvis det drejer sig om et mindre barn) kan tanden opbevares i et glas mælk eller i en plastpose med en fugtig serviet.

TANDEN FORRYKKET:
Et kraftigt slag kan løsne tanden. Har tanden ikke ændret stilling, så vil den som regel vokse fast igen. Er tanden meget løs, og evt. ændret stilling, så kan det være nødvendigt, at tandlægen limer den midlertidig fast til nabotænderne, evt efter den er ført tilbage på sin plads.

TANDEN BRÆKKET:
Brud på tandkronen kan have varierende omfang. Kan man se en rød plet, hvor tanden er knækket, så kontakt vagttandlæge eller skadestue. Så er der ofte hul ind til nerven og kan derfor give smerter. Er der ingen rød plet at se, kan behandlingen vente en dag eller to.

I alle tilfælde er det vigtigt at tandlægen konsulteres for at vurdere skaden, også af hensyn til en skadesanmeldelse til skadelidtes forsikringsselskab.

En tand der har været slået kan få skader på nerven, der først viser sig langt senere og derfor er det vigtigt at skaden er anmeldt.